Kwaliteit en keurmerken

Kwaliteit

U bent uniek. Daarom leveren wij maatwerk. Samen met u bepaalt de fysiotherapeut welke behandelmethode het beste is.

En het beste kunnen we alleen maar leveren als we onze kennis en kunde op peil houden. We laten ons voortdurend bijscholen, zodat we u volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten kunnen behandelen.

Logo_KNGFDaarom zijn we lid van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Deze organisatie voert een actief beleid om de kwaliteit constant te waarborgen. Fysiotherapeuten moeten voldoen aan specifieke kwaliteitseisen om te worden toegelaten tot het KNGF-kwaliteitsregister.

Die eisen zijn:

  • behandelen volgens wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen
  • praktijkervaring
  • (bij)scholing en overleg met vakgenoten

U kunt ons dan ook vinden in dit kwaliteitsregister.

Keurmerken

Om u te garanderen dat wij goede fysiotherapeuten zijn, hanteren we een aantal keurmerken.

Logo_KNGFDe KNGF waarborgt dat u wordt behandeld volgens wetenschappelijke richtlijnen, bij fysiotherapeuten die veel praktijkervaring hebben en zich laten (bij)scholen en overleggen met vakgenoten. (Zie boven.)

Logo_HKZ-ISO-9001_600x491HKZ staat voor ‘Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector’. Dit betekent dat wij:

  • goed georganiseerd zijn
  • cliënten centraal stellen
  • voortdurend ons aanbod aan behandelingen verbeteren
  • betrouwbare resultaten behalen
  • voldoen aan de eisen die de zorgsector, financiers, cliënten en de overheid stellen.

Een externe organisatie beoordeelt ons elke 3 jaar voor het HKZ-certificaat.

Zo blijven wij scherp en bent u verzekerd van goede fysiotherapie.

Contact

Neem contact op voor vragen of maak meteen een afspraak