TIGRA voor vitale werknemers

Bedrijfsfysiotherapie via TIGRA

Sinds oktober 2011 zijn wij als TIGRA Leiden een zelfstandig onderdeel van het landelijke TIGRA Gezondheidsmanagment. Het is een franchise-onderneming van waaruit we bedrijfsfysiotherapie aanbieden.

Wat doen we?

We begeleiden uw arbeidsongeschikte werknemers op hun weg terug naar werk, helpen met de aanpak van dreigend verzuim en helpen om ziekteverzuim te voorkomen.

Ons werk bestaat uit 3 onderdelen:

  1. Bedrijven adviseren
  2. Voorlichting en training geven
  3. Werken naar duurzame inzetbaarheid

1. Bedrijven adviseren

We observeren medewerkers en adviseren over ergonomisch verantwoorde werkplekken. Denk bijvoorbeeld aan:

  • de hoogte van bureaus en instellingen van bureaustoelen
  • optimale werkhouding
  • hoogte van pc-schermen

2. Voorlichten en trainen

We geven voorlichting en trainingen over:

  • hoe pc-werkplekken kunnen worden verbeterd
  • re-integratie; we begeleiden medewerkers op hun weg naar werk
  • optimale werkwijzen, zoals tiltechnieken. Als bijvoorbeeld medewerkers van een bepaalde afdeling veel moeten tillen en daardoor veel rugklachten hebben, kunnen wij adviseren om hulpmiddelen in te zetten

3. Duurzame inzetbaarheid onderzoeken

We doen periodiek medisch onderzoek (pmo) bij medewerkers om in kaart te brengen hoe ze zich voelen en hoe gezond ze zijn. Zo kunnen werkgevers op tijd problemen signaleren en ingrijpen voordat mensen langdurig ziek worden.

Lees alles over onze diensten op www.tigra.nl/vestigingen/leiden.

TIGRA Leiden inschakelen

Wilt u TIGRA Leiden inschakelen om uw arbeidsongeschikte werknemers te begeleiden op hun weg terug naar werk, de aanpak van dreigend verzuim of voor preventie? Stuur dan een mail naar leiden@tigra.nl.