Kwaliteit, keurmerk en dataverzameling

Kwaliteit

U bent uniek. Daarom leveren wij maatwerk. Samen met u bepaalt de fysiotherapeut welke behandelmethode het beste is.

En het beste kunnen we alleen maar leveren als we onze kennis en kunde op peil houden. We laten ons voortdurend bijscholen, zodat we u volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten kunnen behandelen.

Daarom zijn we lid van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Deze organisatie voert een actief beleid om de kwaliteit constant te waarborgen. Fysiotherapeuten moeten voldoen aan specifieke kwaliteitseisen om te worden toegelaten tot het KNGF-kwaliteitsregister.

Die eisen zijn:

  • behandelen volgens wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen
  • praktijkervaring
  • (bij)scholing en overleg met vakgenoten

U kunt ons dan ook vinden in dit kwaliteitsregister.

Keurmerk

Om u te garanderen dat wij goede fysiotherapeuten zijn, hanteren wij het keurmerk van de KNGF.

De KNGF waarborgt dat u wordt behandeld volgens wetenschappelijke richtlijnen, bij fysiotherapeuten die veel praktijkervaring hebben en zich laten (bij)scholen en overleggen met vakgenoten. Tevens zijn wij aangesloten bij het Keurmerk fysiotherapie, waarbij wij deelnemen aan intervisies met praktijken uit de regio.

Zo blijven wij scherp en bent u verzekerd van goede fysiotherapie.

Dataverzameling

Uw fysiotherapeut is werkzaam bij een Keurmerk Praktijk, dit betekent dat u fysiotherapie van de hoogst mogelijke kwaliteit krijgt. De fysiotherapeut binnen de praktijk is continu bezig met leren en verbeteren, om u van de best mogelijke zorg te blijven voorzien.

Om het proces van leren en verbeteren te ondersteunen, krijgt de Keurmerk fysiotherapeut zogenaamde ‘feedback informatie’. Uw fysiotherapeut kan met deze informatie zelf zien hoe hij functioneert én kan zich vergelijken met andere fysiotherapeuten. Deze informatie is essentieel om goed inzicht en begrip te krijgen in het eigen functioneren als fysiotherapeut. Uw fysiotherapeut krijgt deze informatie door middel van dataverzameling, onderzoek en analyse van data. Deze data komen uit de patiëntendossiers, kortom: het zijn onder andere uw behandelgegevens. Hierbij zijn uw persoonlijke gegevens uiteraard nooit herleidbaar naar u als patiënt.

Uw behandelgegevens worden meegenomen in de dataverzameling die nodig is voor de ‘feedback informatie’. Zo helpt u mee om de kwaliteit van onze zorg te blijven verbeteren. Met uw gegevens levert u ook een bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek naar (de effectiviteit van) de fysiotherapie in Nederland. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onderzoekers krijgen geen identificerende gegevens zoals uw naam of adres.

Als u desondanks bezwaar heeft tegen het gebruik van uw gegevens, kunt u dit laten weten aan uw fysiotherapeut; in dat geval worden uw gegevens niet opgenomen in de dataverzameling.

Wilt u meer weten over het Keurmerk Fysiotherapie? Kijk dan op www.keurmerkfysiotherapie.nl

Vragen? Wij helpen u graag verder!