Kwaliteit en keurmerken

Kwaliteit

U bent uniek. Daarom leveren wij maatwerk. Samen met u bepaalt de fysiotherapeut welke behandelmethode het beste is.

En het beste kunnen we alleen maar leveren als we onze kennis en kunde op peil houden. We laten ons voortdurend bijscholen, zodat we u volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten kunnen behandelen.

Logo_KNGFDaarom zijn we lid van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Deze organisatie voert een actief beleid om de kwaliteit constant te waarborgen. Fysiotherapeuten moeten voldoen aan specifieke kwaliteitseisen om te worden toegelaten tot het KNGF-kwaliteitsregister.

Die eisen zijn:

  • behandelen volgens wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen
  • praktijkervaring
  • (bij)scholing en overleg met vakgenoten

U kunt ons dan ook vinden in dit kwaliteitsregister.

Keurmerk

Om u te garanderen dat wij goede fysiotherapeuten zijn, hanteren wij het keurmerk van de KNGF.

De KNGF waarborgt dat u wordt behandeld volgens wetenschappelijke richtlijnen, bij fysiotherapeuten die veel praktijkervaring hebben en zich laten (bij)scholen en overleggen met vakgenoten. Tevens doen wij mee aan de KNGF intervisie en visitatie, in het kader van het KNGF Plusprogramma.

Zo blijven wij scherp en bent u verzekerd van goede fysiotherapie.

Contact

Neem contact op voor vragen of maak meteen een afspraak