Disclaimer

Op dit moment bekijkt u de openbare internetsite van de Fysiotherapie Maatschap Oud Oegstgeest. De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de informatie die u op deze site aantreft.

Medische disclaimer

Onze medische disclaimer is van toepassing op zowel de informatie op onze website als op door ons in het kader van behandelingen aan u ter beschikking gestelde informatie. De volledige tekst van onze medische disclaimer treft u hier.

Vragen? Neem dan contact op