Valpreventie

Tot voor kort bestond er alleen voor de gevolgen van een val bij ouderen medische belangstelling. Niet voor de oorzaak van het vallen. Daarom besteden wij binnen onze praktijk veel aandacht voor het voorkomen van vallen. Met name bij de ouder wordende mens. Door middel van oefentherapie, proberen wij het vallen te voorkomen. Zo proberen wij eventuele lichte of zware blessures uit de weg te gaan.

Binnen onze praktijk is Timo Dezentje opgeleid om cursussen te geven voor ouderen. Zowel individueel als in groepsvorm.