Valpreventie

Tot voor kort bestond er alleen voor de gevolgen van een val bij ouderen medische belangstelling en niet voor de oorzaak van het vallen. Binnen onze praktijk hebben wij veel aandacht voor het voorkomen van vallen met name bij de ouder wordende mens. Door middel van oefentherapie proberen wij het vallen te voorkomen om zo eventuele lichte of zware blessures te voorkomen.

Binnen onze praktijk is Timo Dezentje opgeleid om cursussen te geven voor ouderen, zowel individueel als in groepsvorm.